Baza i wyposażenie przedszkola

Przedszkole Samorządowe Nr 8 zlokalizowane jest w części starego miasta Chrzanowa w niewielkim oddaleniu od miejskiego placu zabaw. Mieści się w dwukondygnacyjnym budynku zaadaptowanym na potrzeby placówki oświatowej w 1979r.
Przed budynkiem znajduje się niewielki plac zabaw. Przedszkole jest 4-ro oddziałowe.
Obecnie zatrudnionych jest 8 nauczycielek, 1 pracownik administracyjny, 8 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje zawodowe.
W pracy wychow.-dydakt.-opiekuńczej przedszkole preferuje otwarty styl i aktywne metody pracy. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich twórczy potencjał.
Czas pracy placówki: 11 godz. dziennie 6 00 -17 00.