Logopeda w przedszkolu

 

 

 

mgr Bogna Bednarczyk

zajęcia logopedyczne: środa 13.00-16.00

Jąkanie
Jedną z najczęściej występujących wad wymowy jest jąkanie. Przejawia się ono zaburzeniem płynności mówienia. Niepłynność ta polega na zakłóceniu koordynacji funkcji układów oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, na skutek występowania skurczów mięśni biorących udział w mowie. Niepłynność to zjawisko w wypowiedzi, w której można usłyszeć takie cechy jak: powtórzenia, przeciąganie głosek lub dodawanie dźwięków „hm, eee, yyy,”, wahania, brak kontroli nad oddechem, współruchy. Pojawia się napięcie i zdenerwowanie podczas mówienia, co blokuje mówiącego.
W I stadium jąkanie pojawia się epizodycznie i jest typowe dla dziecka w wieku przedszkolnym. Niepłynność występuje w stanie pobudzenia emocjonalnego i szybkiej mowy dziecka, kiedy ma ono potrzebę wyrażenia licznych przeżyć, ale nie ma możliwości ujęcia ich w słowach, bowiem myślenie wyprzedza umiejętności przekazywania poprawnej informacji o jego pragnieniach i doznaniach.
W II , typowym dla dzieci w wieku szkolnym, jąkanie występuje stale, wzmagając się w stanie napięcia emocjonalnego. Pojawiają się trudności w realizacji spółgłosek: p, k, t, g. Dziecko jest świadome swojej ” inności”, dlatego pojawiają się negatywne reakcje w zachowaniu, np. może unikać pójścia do szkoły.
III stadium(dzieci starsze szkoły podstawowej) przejawia się tym, że skurcze mięśni narządów artykulacyjnych i ruchy towarzyszące, utrwalają się i przechodzą w nawyki. Obserwuje się: pocenie dłoni, czerwienienie się, ogryzanie paznokci, niepewność siebie, izolowanie się, skłonność do płaczu..
Dziecko ma lęk przed mówieniem, gdyż wada ich jest  źródłem przykrych przeżyć.
Terapia logopedyczna zaczyna się od ustalenia przyczyny jąkania i poprawnej diagnozie. Podczas terapii, ważna jest współpraca rodziców z logopedą – także w innych wadach wymowy poczynając od przeprowadzenia wywiadu, dotyczącego rozwoju mowy dziecka, czasu pojawienia się zaburzenia, atmosfery w rodzinie, relacji z rówieśnikami, sposobu mówienia rodziców – czy mówią szybko, głośno, natarczywie, krytycznie.
Rodzice często mają poczucie winy, odczuwają gniew, rozgoryczenie. Pozytywne nastawienie ich do wady mowy ich dziecka i pełna akceptacja oraz cierpliwość, usprawnią komunikację .Konieczne jest również wyrabianie w dziecku jego pozytywnej samooceny.
Ważne jest, żeby rodzice znaleźli czas na wysłuchanie swojej pociechy i skupili się na tym co mówi a nie jak się jąka. Odkryją wtedy radość z rozmowy a ono odczuje, że jest ważne i kochane.

Rodzice uczą mówić
Dziecko nabywa umiejętność mówienia od otoczenia czyli swoich rodziców. Aby mogło dobrze funkcjonować w społeczeństwie, musi opanować mechanizm i przekazywania mowy. Dzięki rozumieniu poznaje świat, a dzięki umiejętności mówienia potrafi wyrażać swoje uczucia, spostrzeżenia, pragnienia i potrzeby. Rola rodziców w kształtowaniu poprawnej wymowy jest ogromna.Akceptacja przez rodziców wszelkich prób nawiązania kontaktów przez dziecko pozwala na wytworzenie zdrowej więzi emocjonalnej. To rodzice obserwują czy ich latorośl rozwija się prawidłowo i czuwają nad jego zdrowiem psychofizycznym. Troskliwi rodzice, konsekwentnie poświęcają dziecku czas, czytając bajki, opowiadając, oglądając obrazki .Uczą w ten sposób nazw i znaczenia.
Tak oto kształtują się potrzeby orientacyjno poznawcze, estetyczne, emocjonalne , społeczne, korygują zachowania, postawy i relacje. W pierwszych latach życia należy zadbać o tworzenie atmosfery ciepła rodzinnego w domu, właściwe zachowanie i kulturę słowa.
Bardzo ważne jest okazanie cierpliwości, życzliwości i dobroci, wyrażanie radości z nawet małych sukcesów. Nie można dziecka poprawiać w miejscach publicznych, stresować i zawstydzać, gdyż owocuje to blokadą. Trudności w komunikacji mogą być przyczyną ograniczeń lub odrzuceniem przez środowisko szkolne. Taka sytuacja powoduje izolację, obniża aktywność. Takie dziecko traci radość życia i powoduje trudności w dalszej nauce. Przemyślane, mądre zabiegi opiekunów zaowocują w przyszłości, dając dużo satysfakcji wszystkim zainteresowanym. Życzę powodzenia., gdyż czas poświęcony dzieciom nigdy nie jest stracony.