Pracownicy przedszkola

Kadra Przedszkola

 

Dyrektor przedszkola: mgr Karina Baca

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Marta Brodacka

mgr Anna Duplak

mgr Agnieszka Kubańska
mgr Monika Nawrot
mgr Joanna Odrzywołek
mgr Marzena Pytlik

mgr Elżbieta Rejdych

 

 

 

Nauczyciele zajęć dodatkowych:
Język angielski: mgr Anna Szczygieł
Religia: mgr Marek Niedziocha

Logopeda: mgr Bogna Bednarczyk

 

Pomoce nauczyciela:

Ewa Czapik

Danuta Drożdż
Jolanta Feszczur
Katarzyna Hycka

Szefowa kuchni: Barbara  Bojdak
Kucharki:
Urszula Antosik
Rozalia Fornagiel

 
 
 
 
 

 
 
 
Intendent: Jolanta Grajny
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konserwator: Antoni Mazur