Programy wychow. przedszkolnego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programy realizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 8
w Chrzanowie
 
 
„ Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego,”
          ,Mirosława Anna Pleskot,Agnieszka Staszewska-Mieszek,
           wyd. WSiP
 
 
„Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Magdalena
Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska, Wyd. Macmillan,
 
„ Jesteśmy dziećmi Bożymi,” ks. Tadeusz Pampuś, ks. Andrzej
Kielian,s. Damaris Pawłowska.