Rozkład dnia

 

 

Ramowy rozkład dnia

 

 

 

godz.6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale
nauczyciela.
Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych
doskonalących kompetencje dzieci, praca o charakterze
obserwacyjnym,stymulującym

godz. 8.00-13.00

Realizacja zadań wynikających z Realizacji Podstawy Programowej
Wychowania Przedszkolnego.

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne, zabawy
dydaktyczne, integracyjne, ćwiczenia poranne. Różnego typu zajęcia
dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty,
nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe,.
Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem sprzętów i przyborów. Tematyczne,
imprezy okolicznościowe.
Język angielski poniedziałek, czwartek
Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne.
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne,
poobiedni relaks (leżakowanie grupa I) lub zajęcia relaksacyjne , słuchanie
muzyki, czytanie wybranych tekstów literackich.
Praca indywidualna z dziećmi, utrwalenie zdobytych umiejętności .

godz. 13.00 i 13.30

Religia (wtorek, piątek) grupy starsze po 30 minut.

godz.13.00 – 17.00

Zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, zajęcia dodatkowe.
Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności, gry dydaktyczne.
Zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu; prace porządkowe,
zajęcia o charakterze wychowawczym. Aktywność własna dzieci.
Odbieranie dzieci.

Posiłki:

Śniadanie:
Gr.I i II godz. 8.00-8.30
Gr. III i IV godz. 8.40-9.00

Obiad:
gr.I i II godz.11.10-11.50
gr.III i IV godz.12.00-12.40

Podwieczorek:
gr. I i II godz.14.00-14.30
gr.III i IV godz. 14.30-14.50